รูปภาพเพิ่มเติม

small banner Sealife AnnualPass

เงื่อนไขการรับของขวัญ

  • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์รับส่วนลด 500 บาท สำหรับซื้อบัตรสมาชิกรายปี ผู้ใหญ่ 2,000 บาท เด็ก 1,500 บาท (ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,500 บาท เด็ก 2,000 บาท)
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย
  • ลูกค้า 1 คน/สิทธิ์/เดือน และซื้อบัตรได้สูงสุด 4 บัตร/สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เฉพาะ 1 กันยายนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เท่านั้น 

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  PROMPT PLUS Pride


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

  • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
  • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า