รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

ใช้ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge ฟรี

เอฟดับบลิวดีร่วมกับ Blue Ribbon Club เพื่อให้คุณได้พักผ่อนก่อนเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน FWD MAX

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • ผู้โดยสารกดรับสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองบลูริบบอนคลับ (Blue Ribbon Club Lounge) ที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น และรหัสมีอายุ 30 นาทีหลังจากการแลกสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า FWD ที่เป็นชื่อผู้เอาประกันเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • ลูกค้าจะต้องเดินทางในวันเดียวกับวันที่กดรับสิทธิ์ และรหัสมีอายุ 30 นาทีหลังจากที่กดรับสิทธิ์แล้ว
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษต้องแสดงรหัสผ่านการแลกแต้มจาก FWD MAX เท่านั้น และต้องแสดงรหัสก่อนใช้บริการห้องรับรองของ Bangkok Airways Blue Ribbon Club ต่อหน้าพนักงาน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 คน / 1 รหัส / แคมเปญ และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • การให้บริการ 1 รหัส สำหรับ 1 คน และเวลาในการเข้าใช้บริการ 2 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวนที่กำหนด
 • คำตัดสินใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า