รูปภาพเพิ่มเติม

small banner sizzler

Happy BIRTHDAY! สำหรับ FWD Pride

สุขสันต์วันเกิดลูกค้าคนสำคัญ เอฟดับบลิวดี ขอมอบของขวัญวันเกิดแทนคำขอบคุณ ท่านสามารถเลือกรับของขวัญได้ 1 ชิ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือทางไปรษณย์ตามที่ท่านต้องการ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันรวม ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ของรางวัล ต่อปี และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ แลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ภายใน 1 เดือน นับจากเดือนเกิด และไม่สามารถรับสิทธิ์ย้อนหลังได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญ หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล หรือ ของรางวัลเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • คำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  Pride


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD REWARDS

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD REWARDS เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า