รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

ของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

FWD ขอมอบของขวัญปีใหม่เฉพาะคุณ ด้วยปากกา Cross จากเรา รวม 250 สิทธิ์ รับของขวัญคลิก https://fwdth.co/CPNTA ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ธ.ค. 62 เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการรับสิทธิ์

 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่เป็นผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น และได้รับการเรียนเชิญผ่านทาง SMS เท่านั้น
 • ลูกค้าผู้เอาประกันภัยต้องลงทะเบียนผ่านระบบ LINE เพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น โดย 1 รหัสบัตรประชาชนต่อ 1 รหัสบัญชีผู้ใช้ LINE เสมอ
 • ลูกค้าผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถรับของขวัญสูงสุดได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น และของขวัญมีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และต้องกรอกข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้ เมื่อทำการร่วมกิจกรรมแล้วทุกกรณี
 • กรณีที่ตรวจพบการร่วมที่ไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการส่งของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี
 • คำตัดสินใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า