รูปภาพเพิ่มเติม

small banner wabicha

ฟรี คุสึโมจิ 5 สี 1 เซ็ต ที่ร้านวาบิฉะ (WABI CHA)

พิเศษ! ลูกค้าเอฟดับบลิวดี

รับฟรี คุสึโมจิ 5 สี 1 เซ็ต ที่ร้านวาบิฉะ (WABI CHA)

เงื่อนไขการรับของขวัญ

 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์รับฟรี คุสึโมจิ 5 สี จำนวน 1 เซ็ต (มูลค่า 203 บาท) เมื่อซื้อเมนูใดก็ได้ที่ร้าน Wabi Cha เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัด 1 ใบเสร็จ/สิทธิ์ (1 SMS สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า FWD Pride เท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือส่ง SMS ต่อให้บุคคลอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
 • สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
  • สาขาเจปาร์ค ศรีราชา โทร. 038-338055 / เวลาเปิด-ปิด 11:00-21:00 น.
  • สาขาเชียงใหม่ ระแกงซอย 3 (ใกล้กับเต้ยติมซำและไก่ทอดเที่ยงคืน) โทร. 052-005504 / เวลาเปิด-ปิด 10:00-19:00 น.
  • สาขาสวนหลวงสแควร์ จุฬา ซอย 9 และ 12 โทร. 02-2144269 / เวลาเปิด-ปิด 11:00-21:30 น.

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  Pride


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า