รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

สิทธิพิเศษ: รับ E-Coupon S&P 100 บาท

วิธีการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าที่ยื่นบัตร Care Card และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบ IPD และได้รับการอนุมัติค่าสินไหม จะได้รับ SMS ข้างต้น
 • กดรับสิทธิ์ผ่านทาง SMS ระบบจะนำไปที่โปรแกรม LINE เมื่อกดรับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ให้แสดงรหัสที่ร้าน S&P เพื่อใช้รหัสคูปอง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่เป็นผู้เอาประกันเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 คน / 1 รหัส / แคมเปญ และสิทธิ์มีจำนวนจำกัด
 • ระยะเวลาการรับสิทธิ์ [Coming soon เนื่องจากสถานะการณ์ Covid-19] ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวนที่กำหนด
 • สามารถใช้ได้ที่ร้าน S&P สาขาร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รวมชอพเบเกอรี่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย ก่อนรับสิทธิ์
 • สามารถใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มราคาปกติเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ และใช้ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย, แคมเปญวันพุธ ลด 20%, บัตรสมาชิกและบัตรส่วนลดอื่นๆ, บริการจัดเลี้ยง, บริการจัดส่งถึงบ้าน 1344 และปิ่นโต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับ S&P CODE ที่ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ และในการออกใบกำกับภาษีกับลูกค้าที่นำ S&P CODE ไปแลกรับสินค้าที่ร้าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้ เมื่อทำการรับสิทธิ์แล้วทุกกรณี
 • กรณีที่ตรวจพบการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรับโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี
 • คำตัดสินใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  PROMPT PLUS


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า