รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

สิทธิพิเศษ: รับส่วนลด 100 บาท จากร้าน Jones Salad

วิธีการรับสิทธิ์

 • กดรับสิทธิ์ผ่านทาง SMS ระบบจะนำไปที่โปรแกรม LINE เมื่อกดรับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ให้แสดงรหัสที่ร้าน Jones Salad เพื่อใช้รหัสคูปอง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • ใช้เฉพาะซื้อที่ร้าน Jones salad เท่านั้น เฉพาะช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จากเหตุ COVID-19 อนุญาตให้สั่งแบบเดลี่เวอรี่หรือซื้อกลับบ้านได้
 • สามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่ สามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • จำกัดจำนวนการแลกไม่เกิน 1 ครั้ง / 1 ลูกค้าผู้เอาประกัยภัย / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • รหัสนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยสิทธิ์ในทุกกรณี หากมีการกดรับสิทธิ์ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถคืนแต้มได้เมื่อทำการแลกสิทธิ์แล้วทุกกรณี
 • กรณีที่ตรวจพบการใช้ไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีการใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า